Back to top

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE CERNIK

5. izmjene i dopune
PPUO
Cernik

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-01/20-01/05 URBROJ:217803- 01-21-53 od 29..07.2021) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) CERNIK

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 10. siječnja 2022. do 17 siječnja 2022. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će 14. siječnja (petak) 2022. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Cernik, Frankopanska 117, Cernik.

Primjedbe i prijedlozi na5. Izmjene i dopune PPUO Cernik mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: Općine Cernik, Frankopanska 117, Cernik, 35400 Nova Gradiška.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje:

https://bpzzpu.hr/down/5ID_PPUO_CERNIK_NP.zip