Back to top

DONESENE 5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

5. izmjene i dopune
PPŽ

Županijska skupština Brodsko-posavske županije na svojoj 28. sjednici, održanoj 30. studenog 2020. god., donijela je 5. izmjene i dopune Prostornog plana Brodsko-posavske županije. Odluka o donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije objavljena je u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije broj 392020 od 02. prosinca 2020. godine. Prostorni plan Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 04/01, 06/05, 1108, 1408-pročišćeni tekst, 05/10, 09/12 i 3920) dostupan na linku:

https://planovi.bpzzpu.hr/brodsko-posavska-zupanija/prostorni_plan_zupanije/