Back to top

ZAPOČELA IZRADA VI. IZMJENA I DOPUNA PPUO BRODSKI STUPNIK

Izrada
PPUO
Brodski Stupnik

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), a po pribavljenoj Odluci Župana Brodsko-posavske županije o povjeravanju izrade VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik, preuzeo je obvezu izrade prostornog plana i pripremnih aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga prostornog plana.

Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Brodski Stupnik donesena je dana 26.03.2021. god. na 27. sjednici općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik.