Back to top

ZAPOČELA IZRADA V. IZMJENA I DOPUNA PPUO CERNIK

Izrada
PPUO
Cernik

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), a po pribavljenoj Odluci Župana Brodsko-posavske županije o povjeravanju izrade V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Cernik, preuzeo je obvezu izrade prostornog plana i pripremnih aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga prostornog plana.

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Cernik donesena je dana 23.03.2021. god. na 23. sjednici općinskog vijeća Općine Cernik.