Back to top

ZAPOČELA IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU OPĆINE OKUČANI

Izvješće
Stanje u prostoru
Okučani

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i po pribavljenoj Odluci Župana Brodsko-posavske županije o povjeravanju izrade Izvješća o stanju u prostoru općine Okučani, preuzeo je obvezu izrade nacrta izvješća o stanju u prostoru za Općinu Okučani.

U skladu s Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru, izvješće sadrži analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru u proteklom četverogodišnjem razdoblju, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.