Back to top

USVOJENO IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. GODINE

Javno izlaganje
Brodsko-posavska županija
Izvješće o stanju u prostoru

Sukladno članku 39. Zakona o prostornom uređenju (NN 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819) Županijska skupština na svojoj 3. sjednici održanoj dana 04.10.2021. godine razmatrala je i usvojila Izvješće o stanju u prostoru Brodsko-posavske županije za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Po objavi Izvješća u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije, isto će biti dostavljeno Zavodu za prostorni razvoj pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku 15 dana od objave u službenom glasilu.

Izvjesce

Izvjesce

Izvjesce