Back to top

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I STRATEŠKOJ STUDIJI O UTJECAJU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE NA OKOLIŠ

6. izmjene i dopune
Prostorni plan
Brodsko-posavska županija
Javna rasprava

Na temelju članaka 94. do 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 15313, 6517, 11418, 3919, 9819 i 6723), članka 67. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 8013, 15313, 7815, 1218 i 11818), članka 23. stavka 3. i 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 317), članaka 12., 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 6408), te članka 11. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 2819), Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, daje sljedeću:

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I STRATEŠKOJ STUDIJI O UTJECAJU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE NA OKOLIŠ

Javni uvid i javna rasprava Prijedloga 6. IID PP BPŽ i Strateške studije provoditi će se u trajanju od trideset (30) dana, od 19. rujna do 19. listopada 2023. god.

U sklopu javne rasprave, održati će se javno izlaganje o Prijedlogu 6. IID PP BPŽ i Strateškoj studiji, dana 11. listopada 2023. god., s početkom u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV. br. 1.

Prijedlog 6. IID PP BPŽ, Strateška studija i Netehnički sažetak se stavljaju na javni uvid s danom početka javne rasprave u prostorijama Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, gdje se uvid može obaviti svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, a biti će dostupni javnosti i na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr) i Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije (www.bpzzpu.hr).

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Prijedlog 6. IIDPP BPŽ i Stratešku studiju, mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku nositelju izrade na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod (uz naznaku: „Javna rasprava- Prijedlog 6. IIDPP BPŽ i Strateška studija“), zaključno sa posljednjim danom javne rasprave, do 19. listopada 2023. god.