Back to top

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Javna Rasprava
Brodski Stupnik

Temeljem članka 96. STAVAK (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418 I 3919) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA: 350-01/18-01/02, URBROJ: 217803-01-19-82 od 21.06.2019. god.) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) BRODSKI STUPNIK.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 09. srpnja 2019. do 23. srpnja 2019. god.

Javno izlaganje prijedloga 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Brodski Stupnik u postupku javne rasprave održat će se dana 18. srpnja 2019. god. u 11 sati u prostorijama općine Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik.

Primjedbe i prijedlozi na 5. Izmjene i dopune PPUO Brodski Stupnik mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu:

  • OPĆINA BRODSKI STUPNIK,
  • Stjepana Radića 117,
  • 35253 Brodski Stupnik

zaključno s 23.07.2019. god.

Prijedlog plana dostupan ovdje.