Back to top

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Javna rasprava
PPUO
Brodski Stupnik

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-01/20-01/05 URBROJ:217803- 01-21-53 od 29..07.2021) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) BRODSKI STUPNIK

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 09. kolovoza 2021. do 23. kolovoza 2021. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 20. kolovoza 2021 (petak) 2021. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Brodski Stupnik, S. Radića 117 , 35253 Brodski Stupnik.

Primjedbe i prijedlozi na 6. Izmjene i dopune PPUO Brodski Stupnik mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: Općine Brodski Stupnik, S. Radića 117 , 35253 Brodski Stupnik.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje: http://bpzzpu.hr/down/BRODSKI_STUPNIK_NP.zip