Back to top

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Javna Rasprava
Donji Andrijevci

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-01/20-01/23, URBROJ: 217804-03-20-1 od 30.9.2020.) objavljuje se:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) DONJI ANDRIJEVCI.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 12. listopada 2020. do 21. listopada 2020. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 20. listopada (utorak) 2020. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

Primjedbe i prijedlozi na 3. Izmjene i dopune PPUO Donji Andrijevci mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu:

  • Općina Donji Andrijevci,
  • Trg kralja Tomislava 5,
  • 35214 Donji Andrijevci.

Objava javne rasprave dostupna ovdje.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje: http://www.bpzzpu.hr/down/3._I&D_PPUO_DONJI_ANDRIJEVCI_NP.zip.