Back to top

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRPOLJE

Javna Rasprava
VRPOLJE

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Vrpolje (KLASA: 550-01/20-01/08, URBROJ: 217811-02-20-1 od 18.08.2020. god.) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) VRPOLJE.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 25. kolovoza 2020. do 08. rujna 2020. god.

Javno izlaganje prijedloga 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Vrpolje u postupku javne rasprave održat će se dana 1. rujna 2020. god. u 11 sati u prostorijama općine Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje.

Primjedbe i prijedlozi na 3. Izmjene i dopune PPUO Vrpolje mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu:

  • OPĆINA VRPOLJE,
  • Trg dr. Franje Tuđmana 1,
  • 35210 Vrpolje

zaključno s 08. rujna 2020. god.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje: http://www.bpzzpu.hr/down/3I&D_PPUO_VRPOLJE_PRIJEDLOG_PLANA.zip.