Back to top

ODRŽANO JAVNO IZLAGANJE O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA PLANA NA OKOLIŠ

Javno izlaganje
Brodsko-posavska županija
PPŽ

Uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka HZJZ i nadležnog stožera civilne zaštite, u petak 10. srpnja 2020. godine s početkom u 11 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održano je javno izlaganje o prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije i Strateškoj studiji o utjecaju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije na okoliš.

Javna rasprava

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika nositelja izrade prostornog plana, dr. sc. Miroslava Jarića, dipl.ing., pročelnika Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, prostorni plan su predstavili predstavnici stručnog izrađivača prostornog plana, Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije – Matej Badrov, mag.ing.aedif., ravnatelj i Blaženka Veslinović, dipl.ing.arh., stručna voditeljica izrade plana. Stratešku studiju o utjecaju prostornog plana na okoliš prezentirali su predstavnici stručnog izrađivača, tvrtka Ekoinvest d.o.o. iz Zagreba, dr.sc. Nenad Mikulić, dipl.ing.kem.teh., dipl.ing.građ. i Vesna Marćec Popović, prof. biol. i kem.

Javna rasprava

Prostorni plan Brodsko-posavske županije mijenja se i usklađuje u dijelu gospodarenja otpadom sukladno uputi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a u cilju osiguranja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na nivou Republike Hrvatske koji je cirkularni (proizvod koji više ne trebamo, ponovno se upotrebljava, reciklira ili na druge načine iskorištava).

Javna rasprava

Javna rasprava o Prijedlogu 5. izmjena i dopuna prostornog plana Brodsko-posavske županije i Strateške studije utjecaja plana na okoliš traje do 7. kolovoza 2020. godine te sve prijedloge, primjedbe i mišljenja mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida (prostorije Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, gdje se uvid može obaviti svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati), ili u pisanom obliku dostaviti nositelju izrade na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod (uz naznaku: „Javna rasprava- Prijedlog 5. IIDPP BPŽ i Strateška studija“), zaključno sa posljednjim danom javne rasprave.

Prijedlog 5.IID PP BPŽ i Strateška studija dostupni na linku:

http://www.bpzzpu.hr/down/PP_5IID_PP_BPZ.zip

Javna rasprava