Back to top

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Ponovna Javna Rasprava
Donji Andrijevci

Temeljem članaka 104. st (1) Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 15313 , 6517, 11418, 3919 i 9819), Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Donji Andrijevci objavljuje:

PONOVNU JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) DONJI ANDRIJEVCI.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 16. veljače do 23. veljače 2021. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 19. veljače (petak) 2021. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni i to na slijedeći način:

  • upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35 214 Donji Andrijevci..

Prijedlog Plana dostupan je ovdje: http://bpzzpu.hr/down/DONJI_ANDRIJEVCI_PONOVNI_JAVNI_UVID.zip