Back to top

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRPOLJE

Ponovna
Javna Rasprava
VRPOLJE

Temeljem članaka 104. st (1) Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 15313 , 6517, 11418, 3919 i 9819), Načelnica Općine Vrpolje objavljuje:

PONOVNU JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) VRPOLJE.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 08. siječnja do 15. siječnja 2021. god.

Javno izlaganje prijedloga 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Vrpolje u postupku javne rasprave održat će se dana 12. siječnja (utorak) 2021. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni i to na slijedeći način:

  • upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje: http://www.bpzzpu.hr/down/PRIJEDLOG_PLANA-VRPOLJE.zip