Back to top

ZAPOČELA IZRADA STUDIJE ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD LONJSKOG POLJA DO PLANIRANOG VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

Dunav-Sava
Studija zaštite
Lonsko polje
Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije na temelju potpisanog Sporazuma sa Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o obavljanju stručno analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu Državnog plana prostornog razvoja, započeo je izradu Studije zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od Lonjskog polja do planiranog Višenamjenskog kanala Dunav-Sava.