Back to top

DONESENE III. IZMJENE I DOPUNE PPUO VRPOLJE

PPUO
Vrpolje

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), dovršio je izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje.

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUO Vrpolje objavljena je u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 08/21.