Back to top

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Javna Rasprava
Ponovna
Brodski Stupnik

Temeljem članaka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-01/18-01/02 URBROJ:217803-01-20-111 od 11.2.2020. god.) objavljuje se:

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 24.02.2020. god. do 02.03.2020. god. Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 27.02. 2020. god. (četvrtak) u 11,00 sati, u prostorijama Općine Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog 5. Izmjene i dopune PPUO Brodski Stupnik mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu:

  • OPĆINA BRODSKI STUPNIK,
  • Stjepana Radića 117,
  • 35253 Brodski Stupnik

zaključno s 02.03.2020. god.

Prijedlog plana dostupan ovdje.