Početna
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Vijesti
Srijeda, 01 Kolovoz 2012 07:27

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN RH“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik („ Sl. vj. BPŽ br. 08/09), Općinski načelnik objavljuje:


JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) BRODSKI STUPNIK.


Javni uvid u prijedlog 2. Izmjena i dopuna PPUO Brodski Stupnik održat će se od 06. kolovoza 2012. do 22. kolovoza 2012. god. u prostorijama općine, Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik.


Javno izlaganje prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPUO Brodski Stupnik u postupku javne rasprave održat će se dana 20. kolovoza 2012. god. u 12 sati u prostorijama općine Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik.


Primjedbe i prijedlozi na 2. Izmjene i dopune PPUO mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: OPĆINA BRODSKI STUPNIK, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik, zaključno s 22.08.2012. god.


Sve primjedbe i prijedloge na Prijedlog Izmjena i dopuna koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku, nositelj izrade plana i izrađivač obradit će u Izvješću o javnoj raspravi, a prihvaćene ugraditi u Nacrt konačnog prijedloga plana.

Objava javne rasprave

Prijedlog Plana