Početna
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DAVOR
Vijesti
Utorak, 22 Siječanj 2013 08:32

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine RH“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 55. Statuta općine Davor („ Sl. vj. BPŽ br. 12/09), Jedinstveni upravni odjel općine DAVOR objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) DAVOR.

Javno izlaganje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Davor u postupku javne rasprave održat će se dana 06.02.2013. god. u 13 sati u prostorijama općine Davor, Ivana Gundulića 35, 35425 Davor.

Primjedbe i prijedlozi na 2. Izmjene i dopune PPUO Davor mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: OPĆINA DAVOR, Ivana Gundulića 35, 35425 Davor, zaključno s 08.02.2013. god.
Sve primjedbe i prijedloge na Prijedlog Izmjena i dopuna koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku, nositelj izrade plana i izrađivač obradit će u Izvješću o javnoj raspravi, a prihvaćene ugraditi u Nacrt konačnog prijedloga plana.

Objava o javnoj raspravi Posavska Hrvatska

Preuzimanje dokumenata