Početna
KONCEPT PROSTORNOG RAZVOJA SAVSKOG BAZENA
Vijesti
Srijeda, 18 Lipanj 2014 08:41

Udruga hrvatskih urbanista u suradnji sa Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, a pod pokroviteljstvom Brodsko-posavske županije organizirala je danas u Velikoj vijećnici Brodsko – posavske županije međunarodno predstavljanje strateške studije, odnosno projektne ideje „Koncept prostornog razvoja Savskog bazena". Prezentaciji su prisustvovali predstavnici udruga urbanista i prostornih planera iz četiri zemlje – Slovenije, Hrvatske, BiH te Srbije.

Također, sastanku su nazočili i predstavnici iz drugih županijskih zavoda za prostorno uređenje, koji su svojim idejama i mišljenjima doprinijeli raspravi. Do sada su sastanci i prezentacije s tim u vezi održani u travnju 2013. u Zagrebu, gdje je inicijativa prezentirana Ministarstvu prostornog uređenja i gradnje i ravnateljima županijskih Zavoda svih hrvatskih županija kroz koje teče rijeka Sava, nakon sastanka u Ljubljani u kolovozu 2013. potpisano je pismo namjere, Inicijativu na Generalnoj skupštini u rujnu iste godine u Portugalu podržalo je krovno udruženje prostornih planera u Europi ECTP-CEU, projekt Inicijative je prezentiran u Ljubljani u listopadu 2013., te u prosincu 2013. u Zagrebu na 3. Savjetovanju o uređenju i višenamjenskom korištenju rijeke Save.

Pozdravljajući sudionike skupa, zamjenik župana Davor Vlaović napomenuo je kako dužina rijeke Save u našoj županiji iznosi 175 km,  a ona ujedno čini i granicu sa susjednom BiH. Procjena štete za područje županije, uzrokovane nedavnim poplavama, iznosi oko 122 milijuna kuna,a  trenutno se na terenu vrše radovi na obnovi kuća i obiteljskih gospodarstava. Stoga, s obzirom na katastrofalne posljedice aktualne poplave Save na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, okupljeni smatraju da bi rad na projektu trebalo započeti odmah. Predlažu da se za početne faze istraživanja osiguraju sredstva iz proračuna svih četiriju država ne čekajući aplikaciju na europske fondove.

 


U prvoj fazi bi trebalo istražiti elemente postojećeg stanja u prostoru te pregled stanja hidrotehničkih rješenja kako bi se programiralo njihovo aktualiziranje, jer je očito da povjerenje u dosadašnja tehnička rješenja više nije aktualno. Aktualna europska iskustva pokazuju da rješenja zaštite od poplava treba tražiti u mogućnosti usklađenja sa prirodom (prirodne retencije, meandriranje i sl.) te kako dosadašnja politika „savladavanja" rijeke ne nudi sigurnost u budućnosti. Ideja je da Udruge urbanista u svakoj državi koordiniraju rad i objedine rezultate za cijeli savski tok. U Hrvatskoj bi se ta koordinacija odvijala u suradnji sa državnim i županijskim zavodima, a u radu bi sudjelovale tvrtke registrirane za prostorno planiranje.


U današnju prezentaciju, nazočne je uveo Igor Čižmek, dipl.ing.arh., ravnatelj županijskog Zavoda za prostorno uređenje, a samu prezentaciju održala je predsjednica Udruge hrvatskih urbanista, Sandra Jakopec, dipl.ing.arh. Prema riječima Mirana Gajšeka, dipl.ing.arh., iz slovenske Udruge urbanista, projekt je krenuo prije više od godinu dana, a njime se nastoji doprinijeti borbi protiv poplava, te osigurati što bolja plovnost rijeke Save. Ovaj je projekt uvršten i na popis projekata Međunarodne komisije za sliv rijeke Save pod nazivom „Spatial development concept of the Sava river basin area".

Također, na skupu je istaknuto kako je potrebno jasno definirati koncept prostornog razvoja uz rijeku Savu, za što veliku ulogu ima prostorno planiranje. Trajanje provedbe projekta predviđeno je u razdoblju od 2 do 7 godina. Prijedlog razvoja prostora uz rijeku Savu temelji se na više čimbenika, kao što su: zaštita od poplava, plovnost rijeke, vodoopskrba, energetsko korištenje, razvoj naselja, zaštita prirode i kulture, promet i dr. Također, potrebno je obaviti valorizaciju postojećih obilježja prostornih mogućnosti, a koja se oslanja na faktore kao što su namjena zemljišta, energetsko korištenje, željeznički i cestovni promet i sl. Prostorni i urbanistički koncept temelji se na slijedećim faktorima- mreža naselja, razvoj gospodarskih zona, razvoj turizma i razvoj poljoprivrede.

Kako je napomenuo ravnatelj Zavoda Čižmek , trenutno je u izradi nova Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske koja bi trebala predmetnu problematiku uobziriti, a ravnateljica državnog zavoda za prostorni razvoj, mr. sc. Irena Matković, dipl.ing.arh., potvrdila je značaj ove projektne ideje, provedbu koje treba omogućiti u državnoj strategiji.


Uz prethodno navedeno, kao zaključak se može navesti i stav kako se treba ugledati na rješenja zapadnih zemalja (osobito Nizozemske) u obrani od poplava.

 

Ažurirano Srijeda, 18 Lipanj 2014 08:51