Početna
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE CERNIK
Vijesti
Srijeda, 12 Srpanj 2017 10:44

Temeljem članka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) , članka 46. Statuta Općine Cernik (Sl.gl. Općine Cernik br. 3/09,1/13, 3/14) te Zaključka o utvrđivanju prijedloga 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Cernik (Klasa: 350-01/16-01/01, Urbroj: 2178/16-01-17-30 od 06.07.2017. god.) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) CERNIK

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 24.07.2017. do 07.08.2017. god.


Javno izlaganje prijedloga 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Cernik u postupku javne rasprave održat će se dana 26.07.2017. god. u 11 sati u prostorijama općine Cernik, Frankopanska 117, Cernik.


Primjedbe i prijedlozi na 4. Izmjene i dopune PPUO Cernik mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: OPĆINE CERNIK, Frankopanska 117, 35404 Cernik zaključno s 07.08.2017. god.

PRIJEDLOG PLANA DOSTUPAN OVDJE.