Početna
Odluka o poništenju javnog natječaja za radno mjesto ravnatelja (m/ž)
Vijesti
Utorak, 22 Svibanj 2018 09:32

Na temelju članka 43., Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 9. i 17.,
Statuta Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije Upravno vijeće Zavoda donosi

ODLUKU
o poništenju javnog natječaja za radno mjesto ravnatelja (m/ž)

Poništava se javni natječaj za radno mjesto  ravnatelja (m/ž), Zavoda za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije, Klasa: 350-01/17-01/18, Urbroj: 2178/01-26-3-18-11, objavljen u „Narodnim
Novinama“ broj 25/18 od 14. ožujka 2018. godine.

Klasa: 350-01/17-01/18
Urbroj: 2178/01-26-0/3-18-30

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Dražen Leko, dipl.ing.građ.