Početna
ODRŽAN STRUČNI SKUP URBANA SANACIJA
Vijesti
Petak, 28 Rujan 2018 07:31

Foto: Ines Ličina

U kongresnoj dvorani Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, u srijedu 26. listopada 2018. godine održan je, u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, stručni skup URBANA SANACIJA. Skup je okupio preko 200 sudionika iz redova ministarstava, županijskih, općinskih i gradski službi koje se bave prostornim uređenjem, prostornih planera, arhitekata i ostalih.


Na inicijativu Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, početkom listopada 2016. godine šest zavoda za prostorno uređenje kontinentalnog dijela Hrvatske, među kojima i Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, pokrenulo je izradu pilot-projekata kojima je cilj doprinijeti razvoju metodologije za izradu planova sanacije područja nezakonite gradnje.

Za lokaciju Strmac u Općini Cernik, Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije izradio je pilot projekt, obrazložio postupak izrade te moguće sanacijsko rješenje. Važna je i činjenica da je uspostavljen dijalog sa stanovnicima promatranog područja i sa lokanom zajednicom. Ovaj pilot projekt, stručni je doprinos za budući razvoj degradiranih područja. Pilot projekt zone Strmac, objavljen je i u Zborniku radova Urbana sanacija, koji će uskoro biti dostupan na ovim stranicama.

Foto: Ines Ličina

Više na stranici Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj http://www.hzpr.hr/default.aspx?id=2343


Ažurirano Petak, 28 Rujan 2018 07:39