Početna
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODCRKAVLJE
Vijesti
Petak, 18 Siječanj 2019 11:42

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17 I 114/18) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA: 350-01/18-01/8, URBROJ: 2178/13-02-18-1 od 24.12.2018. god.) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) PODCRKAVLJE.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 21.01.2019. do 04.02.2019. god.

Javno izlaganje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Podcrkavlje u postupku javne rasprave održat će se dana 31.01.2019. god. u 12 sati u prostorijama općine Podcrkavlje, Trg 108. brigade ZNG br.11, Podcrkavlje.

Primjedbe i prijedlozi na 2. Izmjene i dopune PPUO Podcrkavlje mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: OPĆINA PODCRKAVLJE, Trg 108. brigade ZNG br.11, 35201 Podcrkavlje zaključno s 04.02.2019. god.

Prijedlog Plana dostupan ovdje

 

Ažurirano Petak, 18 Siječanj 2019 11:46