Početna
PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODCRKAVLJE
Vijesti
Petak, 15 Ožujak 2019 07:22

Temeljem članaka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17  i 114/18) i Izvješća o javnoj raspravi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje, Klasa: 350-01/19-01/02, Urbroj:2178/13-02-19-1  od 19.veljače 2019.god. objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 18.03.2019. do 25.03..2019. god. Javno izlaganje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO)  Podcrkavlje u postupku javne rasprave održat će se dana 18.03..2019. god. u 12 sati u prostorijama općine Podcrkavlje, Trg 108. brigade ZNG br.11, Podcrkavlje. Primjedbe i prijedlozi na 2. Izmjene i dopune PPUO Podcrkavlje mogu se dati usmeno u  tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: OPĆINA PODCRKAVLJE, Trg 108. brigade ZNG br.11, 35201 Podcrkavlje zaključno s 25.03.2019. god. Nova mišljenje , prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPUO koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Prijedlog Plana dostupan ovdje

Ažurirano Petak, 15 Ožujak 2019 07:27