Početna Dokumenti Postorni planovi općine Oriovac Detaljni plan uređenja (DPU)
Detaljni plan uređenja (DPU)