Početna Dokumenti Postorni planovi općine Rešetari Detaljni plan uređenja (DPU)
Detaljni plan uređenja (DPU)