Početna
PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU
Vijesti
Petak, 27 Ožujak 2015 09:04

1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nova Kapela

Temeljem članaka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13), od 30. ožujka do.07.travnja  2015.  godine održava se ponovna javna rasprava.

Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi, zaključno do 07. Travnja 2015. godine.

Izmjene prihvaćene u prvoj javnoj raspravi označena su u Tekstu , „Sažetak“ i označena crvenom bojom.

Preuzimanje dokumenata

Ažurirano Petak, 27 Ožujak 2015 09:07
 
STRUČNI SEMINAR „CESTE 2015“, NOVIGRAD (ISTRA)
Vijesti
Petak, 20 Ožujak 2015 14:09

Održan je 39. tradicionalni susret znanstvenika, stručnjaka i subjekata zaduženih za planiranje, projektiranje, izgradnju i održavanje cesta i cestovne infrastrukture u cilju povećanja sigurnosti prometa i racionalnijeg gospodarenja cestama.

Predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije sudjelovali su na stručnom skupu koji je tematski povezan sa strateškim prostornim planiranjem razvoja cestovne mreže, s razvojem i implementacijom informatičkih sustava u funkciji gospodarenja cestama, te važnost jedinica lokalne i regionalne samouprave kao čimbenika u održavanju cestovne mreže RH i dr.

Više o stručnom seminaru na stranici organizatora: http://tomsignal.com/

 
JAVNO IZLAGANJE O PRIJEDLOGU 1.IZMJENA I DOPUNA PPUO-A NOVA KAPELA
Vijesti
Petak, 27 Veljača 2015 13:59

Dana 26.veljače (četvrtak) 2015.god. od 12,00 do 14.30 sati , u prostorijama Općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9. održano je javno izlaganje o Prijedlogu 1.Izmjena i dopuna PPUO-a Nova Kapela . Izrađivač prijedloga 1.Izmjena i dopuna PPUO-a Nova Kapela je Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

 

Ažurirano Petak, 27 Veljača 2015 14:08
Više...
 
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 1. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NOVA KAPELA
Vijesti
Petak, 13 Veljača 2015 09:30

Temeljem članka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i članka 47. Statuta općine Nova Kapela (Sl. vj. BPŽ br. 04/14), načelnik općine Nova Kapela objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 1. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) NOVA KAPELA.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 16.02.2015. do 03.03.2015. god.

Javno izlaganje prijedloga 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Nova Kapela u postupku javne rasprave održat će se dana 26.02.2015. god. u 12 sati u prostorijama općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9.

Primjedbe i prijedlozi na 1. Izmjene i dopune PPUO Nova Kapela mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: OPĆINA NOVA KAPELA, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela zaključno s 03.03.2015. god.

Preuzimanja:

Objava Javne rasprave Nova Kapela Posavska hrvatska 6.2.2015.

Tekst

Grafika


 


Ažurirano Petak, 13 Veljača 2015 11:36
 
POKRENUT POSTUPAK USKLAĐENJA PROSTORNIH PLANOVA UREĐENJA OPĆINA (PPUO) SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU (NN 153/13)
Vijesti
Četvrtak, 30 Listopad 2014 08:17

Temeljem  čl. 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i  Naputka (Klasa: 350-01/14-01/183, Urbroj: 531-01-14-1 od 7. srpnja 2014. god.) koji je potpisala Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja, gđa. Anka Mrak-Taritaš, dipl.ing.arh., nužno je pokrenuti postupak usklađenja prostorno planske dokumentacije općinskog nivoa (Prostorni plan uređenja općine), s novim Zakonom o prostornom uređenju.

Važeći prostorni planovi uređenja općina, izrađeni su i doneseni temeljem do sad važećih zakona kojim se uređuje područje prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta kao postojeće/izgrađeno i planirano/neizgrađeno.

Na svim građevinskim područjima, koja su određena kao planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji su bili propisani dosadašnjim zakonima, onemogućen je postupak izdavanja lokacijske i građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina, te je zabranjena gradnje na predmetnom području, a sve sukladno čl. 201. Stavak (1), (2) i (3) Zakona o prostornom uređenju.

Temeljem navedenog, sve JLS (općine) obvezne su pristupiti postupku usklađenja prostornog plana uređenja općine s novim Zakonom o prostornom uređenju, po skraćenom postupku.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL