Početna
POKRENUT POSTUPAK USKLAĐENJA PROSTORNIH PLANOVA UREĐENJA OPĆINA (PPUO) SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU (NN 153/13)
Vijesti
Četvrtak, 30 Listopad 2014 08:17

Temeljem  čl. 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i  Naputka (Klasa: 350-01/14-01/183, Urbroj: 531-01-14-1 od 7. srpnja 2014. god.) koji je potpisala Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja, gđa. Anka Mrak-Taritaš, dipl.ing.arh., nužno je pokrenuti postupak usklađenja prostorno planske dokumentacije općinskog nivoa (Prostorni plan uređenja općine), s novim Zakonom o prostornom uređenju.

Važeći prostorni planovi uređenja općina, izrađeni su i doneseni temeljem do sad važećih zakona kojim se uređuje područje prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta kao postojeće/izgrađeno i planirano/neizgrađeno.

Na svim građevinskim područjima, koja su određena kao planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji su bili propisani dosadašnjim zakonima, onemogućen je postupak izdavanja lokacijske i građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina, te je zabranjena gradnje na predmetnom području, a sve sukladno čl. 201. Stavak (1), (2) i (3) Zakona o prostornom uređenju.

Temeljem navedenog, sve JLS (općine) obvezne su pristupiti postupku usklađenja prostornog plana uređenja općine s novim Zakonom o prostornom uređenju, po skraćenom postupku.

 
KONCEPT PROSTORNOG RAZVOJA SAVSKOG BAZENA
Vijesti
Srijeda, 18 Lipanj 2014 08:41

Udruga hrvatskih urbanista u suradnji sa Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, a pod pokroviteljstvom Brodsko-posavske županije organizirala je danas u Velikoj vijećnici Brodsko – posavske županije međunarodno predstavljanje strateške studije, odnosno projektne ideje „Koncept prostornog razvoja Savskog bazena". Prezentaciji su prisustvovali predstavnici udruga urbanista i prostornih planera iz četiri zemlje – Slovenije, Hrvatske, BiH te Srbije.

Također, sastanku su nazočili i predstavnici iz drugih županijskih zavoda za prostorno uređenje, koji su svojim idejama i mišljenjima doprinijeli raspravi. Do sada su sastanci i prezentacije s tim u vezi održani u travnju 2013. u Zagrebu, gdje je inicijativa prezentirana Ministarstvu prostornog uređenja i gradnje i ravnateljima županijskih Zavoda svih hrvatskih županija kroz koje teče rijeka Sava, nakon sastanka u Ljubljani u kolovozu 2013. potpisano je pismo namjere, Inicijativu na Generalnoj skupštini u rujnu iste godine u Portugalu podržalo je krovno udruženje prostornih planera u Europi ECTP-CEU, projekt Inicijative je prezentiran u Ljubljani u listopadu 2013., te u prosincu 2013. u Zagrebu na 3. Savjetovanju o uređenju i višenamjenskom korištenju rijeke Save.

Pozdravljajući sudionike skupa, zamjenik župana Davor Vlaović napomenuo je kako dužina rijeke Save u našoj županiji iznosi 175 km,  a ona ujedno čini i granicu sa susjednom BiH. Procjena štete za područje županije, uzrokovane nedavnim poplavama, iznosi oko 122 milijuna kuna,a  trenutno se na terenu vrše radovi na obnovi kuća i obiteljskih gospodarstava. Stoga, s obzirom na katastrofalne posljedice aktualne poplave Save na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, okupljeni smatraju da bi rad na projektu trebalo započeti odmah. Predlažu da se za početne faze istraživanja osiguraju sredstva iz proračuna svih četiriju država ne čekajući aplikaciju na europske fondove.

Ažurirano Srijeda, 18 Lipanj 2014 08:51
Više...
 
OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI
Vijesti
Petak, 16 Svibanj 2014 08:24

Temeljem čl. 86 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) općina Gornji Bogićevci započela je izradu 1. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Gornji Bogićevci.
Na 4. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 04.04.2014. god. donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Gornji Bogićevci.

 
OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NOVA KAPELA
Vijesti
Petak, 16 Svibanj 2014 08:20

Temeljem čl. 86 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) općina Nova Kapela započela je izradu 1. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Nova Kapela.
Na 5. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 13.03.2014. god. donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Nova Kapela.
Stručni izrađivač Izmjena i dopuna PPUO Nova Kapela je zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

 
Vijesti
Srijeda, 22 Siječanj 2014 11:17

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 2009. – 2013. GOD.

Temeljem čl. 34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik BPŽ br. 15/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 4. sjednici, održanoj 17. prosinca 2013. god. donijela: „Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Brodsko-posavske županije 2009.-2013. god.“.

Izvješće o stanju u prostoru Brodsko-posavske županije 2009.-2013. god. objavljeno je u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 24/2013 od 20. siječnja 2014. god.

Izrađivač Izvješća o stanju u prostoru Brodsko-posavske županije 2009.-2013. god. je Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

 

Preuzimanje izvješća

Preuzimanje Službenog vjesnika

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL