Početna
PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODCRKAVLJE
Vijesti
Petak, 15 Ožujak 2019 07:22

Temeljem članaka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17  i 114/18) i Izvješća o javnoj raspravi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje, Klasa: 350-01/19-01/02, Urbroj:2178/13-02-19-1  od 19.veljače 2019.god. objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 18.03.2019. do 25.03..2019. god. Javno izlaganje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO)  Podcrkavlje u postupku javne rasprave održat će se dana 18.03..2019. god. u 12 sati u prostorijama općine Podcrkavlje, Trg 108. brigade ZNG br.11, Podcrkavlje. Primjedbe i prijedlozi na 2. Izmjene i dopune PPUO Podcrkavlje mogu se dati usmeno u  tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: OPĆINA PODCRKAVLJE, Trg 108. brigade ZNG br.11, 35201 Podcrkavlje zaključno s 25.03.2019. god. Nova mišljenje , prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPUO koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Prijedlog Plana dostupan ovdje

Ažurirano Petak, 15 Ožujak 2019 07:27
 
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODCRKAVLJE
Vijesti
Petak, 18 Siječanj 2019 11:42

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17 I 114/18) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA: 350-01/18-01/8, URBROJ: 2178/13-02-18-1 od 24.12.2018. god.) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) PODCRKAVLJE.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 21.01.2019. do 04.02.2019. god.

Javno izlaganje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Podcrkavlje u postupku javne rasprave održat će se dana 31.01.2019. god. u 12 sati u prostorijama općine Podcrkavlje, Trg 108. brigade ZNG br.11, Podcrkavlje.

Primjedbe i prijedlozi na 2. Izmjene i dopune PPUO Podcrkavlje mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: OPĆINA PODCRKAVLJE, Trg 108. brigade ZNG br.11, 35201 Podcrkavlje zaključno s 04.02.2019. god.

Prijedlog Plana dostupan ovdje

 

Ažurirano Petak, 18 Siječanj 2019 11:46
 
5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Vijesti
Petak, 18 Siječanj 2019 11:38

Na sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije održane 18. prosinca 2018. godine donesena je Odluka o izradi izmjena i dopuna (5. izmjene i dopune) Prostornog plana Brodsko-posavske županije.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, a stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

Važeći prostorni plan Brodsko-posavske županije dostupan je na slijedećem linku: http://bpzzpu.hr/index.php/dokumenti/cat_view/5-prostorni-planovi/6-brodsko-posavska-upanija/10-prostorni-plan-upanije.html

 
ODRŽAN STRUČNI SKUP URBANA SANACIJA
Vijesti
Petak, 28 Rujan 2018 07:31

Foto: Ines Ličina

U kongresnoj dvorani Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, u srijedu 26. listopada 2018. godine održan je, u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, stručni skup URBANA SANACIJA. Skup je okupio preko 200 sudionika iz redova ministarstava, županijskih, općinskih i gradski službi koje se bave prostornim uređenjem, prostornih planera, arhitekata i ostalih.


Na inicijativu Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, početkom listopada 2016. godine šest zavoda za prostorno uređenje kontinentalnog dijela Hrvatske, među kojima i Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, pokrenulo je izradu pilot-projekata kojima je cilj doprinijeti razvoju metodologije za izradu planova sanacije područja nezakonite gradnje.

Za lokaciju Strmac u Općini Cernik, Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije izradio je pilot projekt, obrazložio postupak izrade te moguće sanacijsko rješenje. Važna je i činjenica da je uspostavljen dijalog sa stanovnicima promatranog područja i sa lokanom zajednicom. Ovaj pilot projekt, stručni je doprinos za budući razvoj degradiranih područja. Pilot projekt zone Strmac, objavljen je i u Zborniku radova Urbana sanacija, koji će uskoro biti dostupan na ovim stranicama.

Foto: Ines Ličina

Više na stranici Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj http://www.hzpr.hr/default.aspx?id=2343


Ažurirano Petak, 28 Rujan 2018 07:39
 
ZAPOČINJE IZRADA DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA
Vijesti
Ponedjeljak, 04 Lipanj 2018 10:34

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 26.04.2018. godine, donesena je Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja.
Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač Hrvatski zavod za prostorni razvoj.
Kao javnopravno tijelo određeno posebnim propisima koji daje zahtjeve za izradu Državnog plana je i Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.
Više o Državnom planu prostornog razvoja možete pročitati ovdje.

Ažurirano Ponedjeljak, 04 Lipanj 2018 10:38
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL