Back to top

iTransparentnost


Temeljem članka 144. stavak 10.-12. Zakona o proračunu (NN 14421) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 5923), Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije javno objavljuje informacije o trošenju proračunskih sredstava.

Pregled isplata financijskih obveza dostupan na niže navedenom linku, uz izbor Proračunskog korisnika: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BPŽ.