Back to top

Izjava o pristupačnosti


Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije kontinuirano poduzima mjere kako bi svoju internetsku stranice učinio pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 1719) kojim se prenosi Direktiva (EU) 20162102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije (www.bpzzpu.hr).

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije u velikom dijelu je usklađena s odredbama Zakona. U nastavku se daje obrazloženje za dio koji nije usklađen s odredbama Zakona (sadržaj nije pristupačan) i/ili na koji se odnose iznimke propisane Zakonom.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

(a) neusklađenosti sa Zakonom

  • Na nekim stranicama ne može se programski odrediti struktura teksta i točan redoslijed čitanja, što otežava mogućnost čitanja stranica s pomoćnim tehnologijama;
  • Mnogi dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta. U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama;
  • Dio linkova prikazan je s tekstom Više.

(b) nerazmjerno opterećenje

  • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a), i/ili na eventualne ostale uočene nepravilnosti Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

(c.) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

  • U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Priprema Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 16. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 1719) i Direktive (EU) 20162012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti Službeniku za informiranje Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Blaženka Veselinović, dipl.ing.arh.:

  • telefonom na broj: 035/445 560,
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: blazenka.veselinovic@bpzzpu.hr

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 1719) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 1719) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 2513 i 8515).

Telefonska pomoć osobama s invaliditetom i podrška korisnicima pomoćne tehnologije: Službenik za informiranje Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, tel.: 035 445 560.

Izjava o pristupačnosti (.pdf)