STANJE NA DAN 17.11.2017. god.
RED. BR. PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNOG OBILJEŽJA VAŽEĆI PLANOVI (PPPPO) PLANOVI U POSTUPKU IZRADE
IZVORNIK I. I&D II. I&D III. I&D IV. I&D
1. LONJSKO POLJE NN br. 37/2010          
2. VIŠENAMJENSKI KANAL DUNAV-SAVA NN br. 121/2011          
RED. BR. PROSTORNI PLAN ŽUPANIJE VAŽEĆI PLANOVI (PPŽ) PLAN U POSTUPKU IZRADE
IZVORNIK I. I&D II. I&D III. I&D IV. I&D
1. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Sl. vj. BPŽ      04/2001 Sl. vj. BPŽ      06/2005 Sl. vj. BPŽ      11/2007       14/2008     PROČIŠĆENI TEKST Sl. vj. BPŽ      05/2010 Sl. vj. BPŽ      09/2012  
RED. BR. GRADOVI VAŽEĆI PLANOVI (PPUG) PLANOVI U POSTUPKU IZRADE
IZVORNIK I. I&D II. I&D III. I&D IV. I&D
1. SLAVONSKI BROD Sl. vj. BPŽ      03/2004 Sl. vj. BPŽ       22/2007 Sl. gl. grada SB       03/2014 DOPUNA PPUG SL. BROD                            Sl. gl. grada SB 01/2017   I&D PPUG SL. BROD                   Početna faza                                    
2. NOVA GRADIŠKA Novogradiški gl.                      06/1999 Novogradiški gl.           01/2003                    03/2003     PROČIŠĆENI TEKST Novogradiški gl.           07/2004 Novogradiški gl.           02/2007 Novogradiški gl.           10/2014 I&D GUP Nova Gradiška                   Početna faza                               
RED. BR. GRADOVI VAŽEĆI PLANOVI (GUP) PLANOVI U POSTUPKU IZRADE
IZVORNIK I. I&D II. I&D III. I&D IV. I&D
1. SLAVONSKI BROD Sl. vj. BPŽ      02/2005 Sl. vj. BPŽ       10/2008 Sl. gl. grada SB       01/2016     I&D GUP SL. BROD                   Početna faza                                    
2. NOVA GRADIŠKA Novogradiški gl.                      05/2007         I&D GUP Nova Gradiška                   Novogradiški gl 04/2016                                    
RED. BR. OPĆINE VAŽEĆI PLANOVI (PPUO) PLANOVI U POSTUPKU IZRADE
IZVORNIK I. I&D II. I&D III. I&D IV. I&D
1. BEBRINA Sl. vj. BPŽ      15/2005 Sl. vj. BPŽ      09/2014 Sl. vj. BPŽ       17/2015     USKLAĐENJE SA ZAKONOM      
2. BRODSKI STUPNIK Sl. vj. BPŽ      21/2002 Sl. vj. BPŽ       20/2007 Sl. vj. BPŽ       26/2012 Sl. vj. BPŽ       01/2015     USKLAĐENJE SA ZAKONOM Sl. vj. BPŽ       14/2015  
3. BUKOVLJE Sl. vj. BPŽ      06/2004 Sl. vj. BPŽ       13/2008 Sl. vj. BPŽ       23/2015      
4. CERNIK Sl. gl. Opć. Cernik      04/2003 Sl. gl. Opć. Cernik     02/2007           08/2007       PROČIŠĆENI TEKST Sl. gl. Opć. Cernik       09/2013 Sl. gl. Opć. Cernik       06/2015     USKLAĐENJE SA ZAKONOM   IV I&D                                        Sl.gl.Opć. Cernik 02/2016                                              
5. DAVOR Sl. vj. BPŽ      14/2003 Sl. vj. BPŽ       13/2008 Sl. vj. BPŽ       07/2013 Sl. vj. BPŽ       28/2015     USKLAĐENJE SA ZAKONOM    
6. DONJI ANDRIJEVCI Sl. vj. BPŽ       19/2002 Sl. vj. BPŽ       15/2011 Sl. vj. BPŽ       28/14     USKLAĐENJE SA ZAKONOM       
7. DRAGALIĆ Sl. gl. Opć.  Dragalić    02/2005 Sl. gl. Opć. Dragalić     05/2009 Sl. gl. Opć. Dragalić     02/2017                           USKLAĐENJE SA ZAKONOM      
8. GARČIN Sl. vj. BPŽ       16/2001 Sl. vj. BPŽ       19/2007 Sl. vj. BPŽ       06/2011 Sl. vj. BPŽ       20/2015        
9. GORNJA VRBA Sl. vj. BPŽ       08/2003 Sl. vj. BPŽ       03/2009 Sl. vj. BPŽ       16/2016      
10. GORNJI BOGIĆEVCI Sl. vj. BPŽ       17/2006 Sl. vj. BPŽ       01/2016        
11. GUNDINCI Sl. vj. BPŽ       11/2004 Sl. vj. BPŽ       25/2005 Sl. vj. BPŽ       15/2015     USKLAĐENJE SA ZAKONOM     III. I&D                        Sl.vj. BPŽ 06/17
12. KLAKAR Sl. vj. BPŽ       04/2006 Sl. vj. BPŽ       14/2010 Sl. vj. BPŽ       02/2016      
13. NOVA KAPELA Sl. vj. BPŽ       16/2006 Sl. novine Opć. Nova Kapela       05/2015                                        06/2015       PROČIŠĆENI TEKST        
14. OKUČANI Sl. vj. BPŽ       02/2003 Sl. vj. BPŽ       03/2009 Sl. vj. BPŽ       21/2016     USKLAĐENJE SA ZAKONOM       
15. OPRISAVCI Sl. vj. BPŽ       15/2003 Sl. vj. BPŽ       20/2010 Sl. vj. BPŽ       23/2014     USKLAĐENJE SA ZAKONOM       
16. ORIOVAC Sl. vj. BPŽ       24/2005 Sl. vj. BPŽ       12/2006 Sl. vj. BPŽ       20/2009 Sl. vj. BPŽ       09/2015     USKLAĐENJE SA ZAKONOM   IV. I&D                                                Sl.vj. BPŽ 13/2015, 17/ 2015 i 26/2015                                                       
17. PODCRKAVLJE Sl. vj. BPŽ       12/2001 Sl. vj. BPŽ       23/2014     USKLAĐENJE SA ZAKONOM        II. I&D                        Početna faza
18. REŠETARI Sl. gl. Opć.  Rešetari    02/2004 Sl. gl. Opć. Rešetari     02/2006 Sl. gl. Opć. Rešetari     02/2011 Sl. gl. Opć. Rešetari     04/2017    
19. SIBINJ Sl. vj. BPŽ       08/2003 Sl. vj. BPŽ       17/2007 Sl. vj. BPŽ       27/2014     USKLAĐENJE SA ZAKONOM  Sl. vj. BPŽ       27/2016                                       PROČIŠĆENE ODREDBE Sl. vj. BPŽ 02/2017     
20. SIKIREVCI Sl. vj. BPŽ       12/2006 Sl. vj. BPŽ       04/2015     USKLAĐENJE SA ZAKONOM         
21. SLAVONSKI ŠAMAC Sl. vj. BPŽ       05/2007 Sl. vj. BPŽ       22/2015     USKLAĐENJE SA ZAKONOM         
22. STARA GRADIŠKA Sl. vj. BPŽ       06/2005 Sl. vj. BPŽ       01/2010 Sl. gl. Opć. Stara Gradiška    07/2012 Sl. gl. Opć. Stara Gradiška    05/2016    
23. STARO PETROVO SELO Sl. gl. Opć. SPS       03/2006 Sl. gl. Opć. SPS       03/2013 Sl. gl. Opć. SPS       01/2014 Sl. vj. BPŽ       04/2015     USKLAĐENJE SA ZAKONOM I PROČIŠĆENI TEKST   IV I&D                           Sl. gl. Opć. SPS       09/2016
24. VELIKA KOPANICA Sl. vj. BPŽ       01/2007 Sl. vj. BPŽ       25/2007 Sl. vj. BPŽ       19/2010 Sl. vj. BPŽ       26/2015     USKLAĐENJE SA ZAKONOM Sl. vj. BPŽ       13/2017                                    PROČIŠĆENE ODREDBE Sl. vj. BPŽ 17/2017   
25. VRBJE Sl. vj. BPŽ      05/2006         USKLAĐENJE SA ZAKONOM Početna faza                                                    
26. VRPOLJE Sl. vj. BPŽ       22/2006 Sl. vj. BPŽ       09/2010 Sl. vj. BPŽ       11/2016      
RED. BR. GRADOVI VAŽEĆI PLANOVI (UPU) PLANOVI U POSTUPKU IZRADE
1. SLAVONSKI BROD UPU VELIKO POLJE-SJEVER              Sl.vj. BPŽ 18/2007 UPU GOSPODARSKO-PROIZVODNA ZONA ĐĐ                    Sl.vj. BPŽ 10/2008 UPU GOSPODARSKO-PROIZVODNA ZONA BJELIŠ-ZAPAD                 Sl.vj. BPŽ 19/2008 UPU POVIJESNA I URB. CJELIN S GRAD. TVRĐAVOM                 Sl.gl.Grada 01/2011 UPU GOSPODARSKO PROIZVODNO-POSLOVNA ZONA JELAS-ZAPAD              Sl.gl.Grada 05/2015  
2. NOVA GRADIŠKA UPU INDUSTRIJSKI PARK NG             Sl.gl.Nova Gradiška 09/2007 UPU PANELSKI ZELENI IND. PARK NG             Sl.gl.Nova Gradiška 08/2013        
RED. BR. OPĆINE VAŽEĆI PLANOVI (UPU) PLANOVI U POSTUPKU IZRADE
1. BEBRINA            
2. BRODSKI STUPNIK            
3. BUKOVLJE UPU RADNA ZONA 9                 Sl.vj. BPŽ 11/2009          
4. CERNIK UPU ZONA GOSPODARSKE NAMJENE CERNIK                Sl.vj. BPŽ 04/2007          
5. DAVOR UPU NASELJA DAVOR                 Sl.vj. BPŽ 15/2010          
6. DONJI ANDRIJEVCI            
7. DRAGALIĆ UPU RADNOG PODRUČJA DRAGALIĆ               Sl.gl. općine 10/2007          
8. GARČIN            
9. GORNJA VRBA UPU NASELJA GORNJA VRBA                   Sl.vj. BPŽ 21/2006 UPU LUČKOG PODRUČJA LUKE SL. BROD                       Sl.vj. BPŽ 21/2009        
10. GORNJI BOGIĆEVCI            
11. GUNDINCI            
12. KLAKAR UPU RADNE ZONE-LUKE BJELIŠ                  Sl.vj. BPŽ 08/2008 UPU GOSPODARSKE ZONE JELAS-RUŠČICA                     Sl.vj. BPŽ 24/2015        
13. NOVA KAPELA            
14. OKUČANI UPU PROIZVODNO-POSLOVNA ZONA                    Sl.vj. BPŽ 07/2011          
15. OPRISAVCI            
16. ORIOVAC            
17. PODCRKAVLJE            
18. REŠETARI UPU PODUZETNIČKE ZONE 1                       Sl. gl. Opć.  Rešetari    02/2008 UPU PODUZETNIČKE ZONE 2                       Sl. gl. Opć.  Rešetari    04/2011        
19. SIBINJ UPU ZONE MALOG GOSPODARSTVA                    Sl.vj. BPŽ 16/2004 UPU ZONE MALOG GOSPODARSTVA-SLOBODNICA II. FAZA                     Sl.vj. BPŽ 29/2007 UPU ZONE MALOG GOSPODARSTVA-SLOBODNICA III. FAZA                     Sl.vj. BPŽ 05/2009 1. I&D UPU ZONE MALOG GOSPODARSTVA                     Sl.vj. BPŽ 05/2009 2. I&D UPU ZONE MALOG GOSPODARSTVA                     Sl.vj. BPŽ 27/2010  
20. SIKIREVCI            
21. SLAVONSKI ŠAMAC            
22. STARA GRADIŠKA            
23. STARO PETROVO SELO            
24. VELIKA KOPANICA UPU PROIZVODNO-POSLOVNA ZONA II                           Sl.vj. BPŽ 07/2009 UPU POSLOVNE ZONE IV                       Sl.vj. BPŽ 21/2010 1. I&D UPU PROIZVODNO-POSLOVNA ZONA II                               Sl.vj.BPŽ 23/2012 1. I&D UPU PROIZVODNO-POSLOVNA ZONA IV                              Sl.vj.BPŽ 23/2012    
25. VRBJE UPU TURISTIČKA ZONA MAČKOVAC-VRBJE                    Sl.vj. BPŽ 02/2009          
26. VRPOLJE            
RED. BR. GRADOVI VAŽEĆI PLANOVI (DPU) PLANOVI U POSTUPKU IZRADE
1. SLAVONSKI BROD DPU ROBNA KUĆA U SVAČIĆEVOJ ULICI U SLAVONSKOM BRODU (Sl.vj. BPŽ 7/1999)  
DPU ZONA CIGLANA U SLAVONSKOM BRODU (Sl.vj. BPŽ 10/2007)    
DPU NOVO NASELJE U MO JOSIP RIMAC - SLAVONSKI BROD (Sl.vj. BPŽ 18/2009)    
2. NOVA GRADIŠKA DPU ZONA MALOG GOSPODARSTVA GRADA NOVE GRADIŠKE (Sl.gl. NG 6/2003 , 10/2003)    
DPU POSLOVNO-TRGOVAČKI CENTAR U NASELJU ZRINSKIH - NOVA GRADIŠKA (Sl.gl. NG 1/2005)    
DPU ZONA MALOG GOSPODARSTVA II GRADA NOVE GRADIŠKE (Sl.gl. NG 2/2005)    
DPU GRADSKO GROBLJE U NOVOJ GRADIŠKI (Sl.gl. NG 8/2005)    
I&D DPU GRADSKO GROBLJE U NOVOJ GRADIŠKI (Sl.gl. NG 4/2014)  
DPU CENTAR III (Sl.gl. NG 7/2006)    
DPU NASELJE URIJE (Sl.gl. NG 1/2009)    
1. I&D DPU NASELJE URIJE (Sl.gl. NG 5/2012)    
DPU CENTAR V (Sl.gl. NG 7/2011)  
RED. BR. GRAD VAŽEĆI PLANOVI (PUP) PLANOVI U POSTUPKU IZRADE
1. SLAVONSKI BROD PUP Brodski Varoš Jug - Budainka (Sl. vj. 01/87, 10/89, 10/07 i Sl.gl. Grada Sl. Brod 3/15)  
PUP Eksperimentalno solarno naselje Glogovica (Sl. vj. 03/92)    
PUP Franjo Sertić, a sada Naselje Andrija Hebrang (Sl. vj. 10/80, 07/91, 09/00, 10/07, 02/11)    
PUP INA PLIN - Slavonski Brod (Sl. vj. 01/89)    
PUP Jelas (Sl. vj. 10/90, 04/02, 21/08)    
PUP Moša Pijade, a sada Zrinski Frankopan (Sl. vj. 04/91, 10/07 i Sl.gl. Grada Sl. Brod 3/15)  
PUP Novo naselje u MO Josip Rimac (Sl.vj 01/91)    
PUP Šestinac (Sl.vj. 04/91, 19/08)    
Copyright © 2017 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE. Sva prava pridržana.