Back to top

Vijesti

Ponovna
Javna Rasprava
VRPOLJE
Temeljem članaka 104. st (1) Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 15313 , 6517, 11418, 3919 i 9819), Načelnica Općine Vrpolje objavljuje: PONOVNU JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) VRPOLJE. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 08. siječnja do 15. siječnja 2021. god. Više...
5. izmjene i dopune
PPŽ

Županijska skupština Brodsko-posavske županije na svojoj 28. sjednici, održanoj 30. studenog 2020. god., donijela je 5. izmjene i dopune Prostornog plana Brodsko-posavske županije. Odluka o donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije objavljena je u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije broj 392020 od 02. prosinca 2020. godine. Prostorni plan Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 04/01, 06/05, 1108, 1408-pročišćeni tekst, 05/10, 09/12 i 3920) dostupan na linku:

https://planovi.bpzzpu.hr/brodsko-posavska-zupanija/prostorni_plan_zupanije/

Više...
Suglasnost
5. izmjene i dopune
PPŽ
Župan Brodsko-posavske županije je temeljem članka 105. stavka (3) Zakona o prostornom uređenju (NN 15313, 6517, 11419, 3919 i 9819) Zaključkom (KLASA: 350-01/20-01/02, URBROJ: 21781-09/15-20-1 od 27.10.2020. god.) utvrdio Konačni prijedlog 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije. Više...
Javno izlaganje
Brodsko-posavska županija
PPŽ
Uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka HZJZ i nadležnog stožera civilne zaštite, u petak 10. srpnja 2020. godine s početkom u 11 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održano je javno izlaganje o prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije i Strateškoj studiji o utjecaju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije na okoliš. Više...
Javna Rasprava
Brodsko-posavska županija
Na temelju članaka 94. do 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), članka 67. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 8013, 15313, 7815, 1218 i 11818), članka 23. stavka 3. i 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 317), članaka 12., 16. i 17.: Više...