Back to top

ISHOĐENA SUGLASNOST NADLEŽNOG MINISTARSTVA NA KONAČNI PRIJEDLOG 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Suglasnost
5. izmjene i dopune
PPŽ

Župan Brodsko-posavske županije je temeljem članka 105. stavka (3) Zakona o prostornom uređenju (NN 15313, 6517, 11419, 3919 i 9819) Zaključkom (KLASA: 350-01/20-01/02, URBROJ: 21781-09/15-20-1 od 27.10.2020. god.) utvrdio Konačni prijedlog 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije.

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, odmah po utvrđivanju, pripremio je elaborat Konačnog prijedloga 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije te ga dostavio nositelju izrade za potrebe ishođenja suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je suglasnost na Konačni prijedlog 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije (KLASA: 350-02/20-04/6, URBROJ: 531-06-1-1-20-4 od 23. studenog 2020. god.), te se isti dostavlja Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije na donošenje.

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga 5. izmjena i dopuna PP BPŽ dostupan ovdje.

Suglasnost ministarstva na Konačni prijedlog 5. Izmjena i dopuna PP BPŽ dostupna ovdje.

Konačni prijedlog 5. izmjena i dopuna PP BPŽ dostupan ovdje.