Back to top

Vijesti

Dana 11. listopada 2023. godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održano je javno izlaganje o Prijedlogu 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije i Strateškoj studiji o utjecaju 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije na okoliš.

Javna rasprava o Prijedlogu 6. izmjena i dopuna prostornog plana Brodsko-posavske županije i Strateške studije utjecaja plana na okoliš traje do 19. listopada 2023. godine te sve prijedloge, primjedbe i mišljenja mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku nositelju izrade na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod, odnosno elektronski na email: ljcuric@bpz.hr (uz naznaku: „Javna rasprava- Prijedlog 6. IiD PP BPŽ i Strateška studija“), zaključno sa posljednjim danom javne rasprave.

Prijedlog 6.IID PP BPŽ i Strateška studija dostupni su na poveznici

Javni uvid i javna rasprava Prijedloga 6. IID PP BPŽ i Strateške studije provoditi će se u trajanju od trideset (30) dana, od 19. rujna do 19. listopada 2023. god.

U sklopu javne rasprave, održati će se javno izlaganje o Prijedlogu 6. IID PP BPŽ i Strateškoj studiji, dana 11. listopada 2023. god., s početkom u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV. br. 1.

Prijedlog 6. IID PP BPŽ, Strateška studija i Netehnički sažetak se stavljaju na javni uvid s danom početka javne rasprave u prostorijama Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, gdje se uvid može obaviti svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, a biti će dostupni javnosti i na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr) i Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije (www.bpzzpu.hr).

Panel rasprava
Stanje u prostoru
Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije kao jedan od panelista sudjelovao je na panel raspravi „Praćenje i izvještavanje o stanju u prostoru“ koja je održana u utorka 20. lipnja 2023. godine u Rijeci u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zavoda za prostorni razvoj.
Javni natječaj
Ravnatelj
ZPUBPZ
Sukladno provedenom javnom natječaju, a temeljem članka 26. stavak 5. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 15313, 6517, 11418, 11418, 3919 i 9819), članka 38. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 7693, 2997, 4799, 3508, 12719 i 15122) i članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 080-09/23-01/45, URBROJ: 531-03-1-1-23-2 od 17. travnja 2023., Župan Brodsko-posavske županije donio je Odluku o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije kojom je za ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije imenovan Matej Badrov, mag.ing.aedif.

Kako do nas