Back to top

Vijesti

Izrada
PPUO
Cernik

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), a po pribavljenoj Odluci Župana Brodsko-posavske županije o povjeravanju izrade V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Cernik, preuzeo je obvezu izrade prostornog plana i pripremnih aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga prostornog plana.

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Cernik donesena je dana 23.03.2021. god. na 23. sjednici općinskog vijeća Općine Cernik.

Izrada
PPUO
Brodski Stupnik

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), a po pribavljenoj Odluci Župana Brodsko-posavske županije o povjeravanju izrade VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik, preuzeo je obvezu izrade prostornog plana i pripremnih aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga prostornog plana.

Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Brodski Stupnik donesena je dana 26.03.2021. god. na 27. sjednici općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik.

Izvješće
Stanje u prostoru
Okučani
Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i po pribavljenoj Odluci Župana Brodsko-posavske županije o povjeravanju izrade Izvješća o stanju u prostoru općine Okučani, preuzeo je obvezu izrade nacrta izvješća o stanju u prostoru za Općinu Okučani.

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), dovršio je izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje.

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUO Vrpolje objavljena je u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 08/21.

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), dovršio je izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dragalić.

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUO Dragalić objavljena je u Službenom glasniku općine Dragalić br. 03/21.

PPUO
Donji Andrijevci

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), dovršio je izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Andrijevci.

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUO Donji Andrijevci objavljena je u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 1421.

Kako do nas