Back to top

Vijesti

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 15313, 6517, 11418, 3919, 9819 i 6723) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-02/24- 01/1, URBROJ:2178-21-02-24-3 od 24. lipnja 2024. godine) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE OKUČANI

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 1. srpnja 2024. do 15. srpnja 2024. godine.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 11. srpnja 2024. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Okučani, Trg. dr. Franje Tuđmana br. 1, Okučani.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 15. srpnja 2024. godine i to na slijedeći način:

  • upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana br. 1, 35430 Okučani

Prijedlog plana dostupan ovdje.

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 15313., 6517., 11418., 3919., 9819. i 6723.) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA: 350-01/2301/01; URBROJ: 2178-8-03-24-48 od 15.05.2024. godine) objavljuje se: JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sibinj objavljuje se .

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIBINJ

Javna rasprava će se održati u razdoblju: od 20. svibnja 2024. do 31. svibnja 2024. godine

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 27.svibnja 2024. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Sibinj, 108. brigade ZNG 6, Sibinj.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 31. svibnja 2024. godine i to na slijedeći način:

  • upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Sibinj, 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj

Prijedlog plana dostupan je ovdje

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919,i 9819 i 6723) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:351-02/22-01/1 URBROJ:2178-16- 02-24-/03-25 od 19.03.2024) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) CERNIK

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 25.ožujka 2024. do 09.travnja 2024. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će 05. travnja 2024. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Cernik, Frankopanska ul 117, Cernik.

Primjedbe i prijedlozi na 6. Izmjene i dopune PPUO Cernik mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: Općine Cernik, Frankopanska ul. 117. 35404 Cernik.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje:

https://bpzzpu.hr/down/6ID_CERNIK_PP.zip

5. izmjene i dopune
PPUO
JAVNA RASPRAVA
STARO PETROVO SELO

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919,i 9819 i 6723) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-02/22-01/01 URBROJ:2178-23- 01-23-41 od 17.01.2024) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STARO PETROVO SELO

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 29. siječnja 2022. do 13 veljače 2024. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će 08. veljače 2024. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, Staro Petrovo Selo.

Primjedbe i prijedlozi na 5. Izmjene i dopune PPUO Staro Petrovo Selo. mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: Općine Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, 350420 Staro Petrovo Selo.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje:

https://bpzzpu.hr/down/5ID_PPUO_Staro_Petrovo_Selo.zip

Kako do nas