Back to top

Vijesti

Javni uvid i javna rasprava Prijedloga 6. IID PP BPŽ i Strateške studije provoditi će se u trajanju od trideset (30) dana, od 19. rujna do 19. listopada 2023. god.

U sklopu javne rasprave, održati će se javno izlaganje o Prijedlogu 6. IID PP BPŽ i Strateškoj studiji, dana 11. listopada 2023. god., s početkom u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV. br. 1.

Prijedlog 6. IID PP BPŽ, Strateška studija i Netehnički sažetak se stavljaju na javni uvid s danom početka javne rasprave u prostorijama Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, gdje se uvid može obaviti svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, a biti će dostupni javnosti i na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr) i Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije (www.bpzzpu.hr).

Panel rasprava
Stanje u prostoru
Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije kao jedan od panelista sudjelovao je na panel raspravi „Praćenje i izvještavanje o stanju u prostoru“ koja je održana u utorka 20. lipnja 2023. godine u Rijeci u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zavoda za prostorni razvoj.
Javni natječaj
Ravnatelj
ZPUBPZ
Sukladno provedenom javnom natječaju, a temeljem članka 26. stavak 5. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 15313, 6517, 11418, 11418, 3919 i 9819), članka 38. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 7693, 2997, 4799, 3508, 12719 i 15122) i članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 080-09/23-01/45, URBROJ: 531-03-1-1-23-2 od 17. travnja 2023., Župan Brodsko-posavske županije donio je Odluku o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije kojom je za ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije imenovan Matej Badrov, mag.ing.aedif.
Javni natječaj
Ravnatelj
ZPUBPZ

Javni natječaj za prijem u Javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za radno mjesto ravnatelja (ž/m).

Natječaji objavljeni u NN 242023 dana 01.03.2023. god. Objava u NN dostupna ovdje.

U natječaju Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za radno mjesto ravnatelja (ž/m), objavljenom u Narodnim novinama br. 24 od 1. ožujka 2023. br. 1044, u rubrici Natječaji za radna mjesta, pogrešno je navedeno ime objavitelja natječaja koje ispravno glasi: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

Ispravak potpisa objavljeni u NN 262023 dana 03.03.2023. god. Objava u NN dostupna ovdje.

Kako do nas