Back to top

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIBINJ

4ID
PPUO
SIBINJ

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 15313., 6517., 11418., 3919., 9819. i 6723.) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA: 350-01/2301/01; URBROJ: 2178-8-03-24-48 od 15.05.2024. godine) objavljuje se: JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sibinj objavljuje se .

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIBINJ

Javna rasprava će se održati u razdoblju: od 20. svibnja 2024. do 31. svibnja 2024. godine

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 27.svibnja 2024. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Sibinj, 108. brigade ZNG 6, Sibinj.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 31. svibnja 2024. godine i to na slijedeći način:

  • upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Sibinj, 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj

Prijedlog plana dostupan je ovdje