Back to top

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STARO PETROVO SELO

5. izmjene i dopune
PPUO
JAVNA RASPRAVA
STARO PETROVO SELO

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919,i 9819 i 6723) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-02/22-01/01 URBROJ:2178-23- 01-23-41 od 17.01.2024) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STARO PETROVO SELO

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 29. siječnja 2022. do 13 veljače 2024. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će 08. veljače 2024. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, Staro Petrovo Selo.

Primjedbe i prijedlozi na 5. Izmjene i dopune PPUO Staro Petrovo Selo. mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: Općine Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, 350420 Staro Petrovo Selo.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje:

https://bpzzpu.hr/down/5ID_PPUO_Staro_Petrovo_Selo.zip