Back to top

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE CERNIK

6. izmjene i dopune
PPUO
Cernik

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919,i 9819 i 6723) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:351-02/22-01/1 URBROJ:2178-16- 02-24-/03-25 od 19.03.2024) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) CERNIK

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 25.ožujka 2024. do 09 travnja 2024. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će 05. travnja 2024. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Cernik, Frankopanska ul 117, Cernik.

Primjedbe i prijedlozi na 6. Izmjene i dopune PPUO Cernik mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: Općine Cernik, Frankopanska ul. 117. 35404 Cernik.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje:

https://bpzzpu.hr/down/6ID_CERNIK_PP.zip