Back to top

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRAGALIĆ

Javna Rasprava
Dragalić

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-02/20-01/01 URBROJ:217827-21-24 od 18.02.2021) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) DRAGALIĆ.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 26. veljače 2021. do 05. ožujka 2021. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 05. ožujka (petak) 2021. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Dragalić, Trg Sv. Ivana Krstitelja 2, 35428 Dragalić.

Primjedbe i prijedlozi na 3. Izmjene i dopune PPUO Dragalić mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: Općina Dragalić, Trg Sv. Ivana Krstitelja 2, 35428 Dragalić

Prijedlog Plana dostupan je ovdje: http://bpzzpu.hr/down/3I&DRAGALIC_NP.zip