Back to top

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I STRATEŠKOJ STUDIJI O UTJECAJU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE NA OKOLIŠ

Javna Rasprava
Brodsko-posavska županija

Na temelju članaka 94. do 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), članka 67. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 8013, 15313, 7815, 1218 i 11818), članka 23. stavka 3. i 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 317), članaka 12., 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 6408), te članka 11. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 2819), Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, daje sljedeću:

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I STRATEŠKOJ STUDIJI O UTJECAJU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE NA OKOLIŠ

Javni uvid i javna rasprava Prijedloga 5. IIDPP BPŽ i Strateške studije provoditi će se u trajanju od trideset (30) dana, od 9. srpnja do 7. kolovoza 2020. god.

U sklopu javne rasprave, održati će se javno izlaganje o Prijedlogu 5. IiDPP BPŽ i Strateškoj studiji, dana 10. srpnja 2020. god., s početkom u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV. br. 1.

Prijedlog 5. IiDPP BPŽ i Strateška studija se stavljaju na javni uvid s danom početka javne rasprave u prostorijama Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, gdje se uvid može obaviti svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Prijedlog 5. IIDPP BPŽ i Stratešku studiju, mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku nositelju izrade na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod (uz naznaku: „Javna rasprava- Prijedlog 5. IIDPP BPŽ i Strateška studija“), zaključno sa posljednjim danom javne rasprave, do 7. kolovoza 2020. god.

Odluka o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije i Nacrta prijedloga 5. IiDPP BPŽ

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga 5. izmjene i dopune prostornog plana i Strateške studije BPŽ

Obavijest o provođenju javne rasprave

Prijedlog 5.IID PP BPŽ i Strateška studija dostupni na linku:

http://www.bpzzpu.hr/down/PP_5IID_PP_BPZ.zip