Back to top

OBAVIJEST O USVAJANJU 6. IZMJENA I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I OBJAVI PROČIŠĆENOG TEKSTA PLANA

6. izmjene i dopune
Prostorni plan
Brodsko-posavska županija
Usvojeni Plan
Pročišćeni tekst

Županijska skupština Brodsko-posavske županije, na svojoj 21. sjednici, održanoj 11. prosinca 2023. godine, donijela je Odluku o usvajanju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije (Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 332022).

Pročišćeni tekst Prostornog plana Brodsko-posavske županije objavljen je u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 01/2024.

Pročišćeni tekst Prostornog plana Brodsko-posavske županije, odredbe za provođenje i važeći kartografski prikazi dostupni su ovdje.