Back to top

JAVNO IZLAGANJE PRIJEDLOGA 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I STRATEŠKE STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

6. izmjene i dopune
Prostorni plan
Brodsko-posavska županija

Dana 11. listopada 2023. godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održano je javno izlaganje o Prijedlogu 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije i Strateškoj studiji o utjecaju 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije na okoliš.


01_javna rasprava3-prva fotografija.jpg


Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika nositelja izrade prostornog plana, dr. sc. Miroslava Jarića, dipl.ing., privremenog pročelnika Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, prostorni plan su predstavili predstavnici stručnog izrađivača prostornog plana, Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije – Matej Badrov, mag.ing.aedif., ravnatelj i Blaženka Veselinović, dipl.ing.arh., stručna voditeljica izrade plana. Stratešku studiju o utjecaju prostornog plana na okoliš prezentirali su predstavnici stručnog izrađivača, tvrtka Ekoinvest d.o.o. iz Zagreba, direktorica Bojana Nardi, prof. i Danijela Đaković, mag.ing.silv.

Prostorni plan Brodsko-posavske županije mijenja se i usklađuje u dijelu elektroenergetike, a posebice korištenja obnovljivih izvora energije, a sve u skladu sa nacionalnom strategijom energetskog razvoja do 2030. godine s ciljem jačanja sigurnosti opskrbe energijom, postupnim smanjenjem gubitaka energije i povećavanjem energetske učinkovitosti te smanjivanjem ovisnosti o fosilnim gorivima, povećanjem domaće proizvodnje i korištenje obnovljivih izvora energije.

Javna rasprava o Prijedlogu 6. izmjena i dopuna prostornog plana Brodsko-posavske županije i Strateške studije utjecaja plana na okoliš traje do 19. listopada 2023. godine te sve prijedloge, primjedbe i mišljenja mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku nositelju izrade na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod, odnosno elektronski na email: ljcuric@bpz.hr (uz naznaku: „Javna rasprava- Prijedlog 6. IiD PP BPŽ i Strateška studija“), zaključno sa posljednjim danom javne rasprave.

Prijedlog 6.IID PP BPŽ i Strateška studija dostupni su na poveznici