Back to top

Pravo na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 2513 i 8515). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zavodu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva kojeg možete poslati:

  • poštom na adresu: Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod;
  • na broj faksa: 035/445-558;
  • na adresu elektroničke pošte zavod@bpzzpu.hr ili
  • donijeti osobno u Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje: Blaženka Veslinović, dipl.ing.arh.

Adresa e-pošte: blazenka.veselinovic@bpzzpu.hr

Telefon: 035/445-560

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Zavod ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 1214. od 31. siječnja 2014. godine i stupaju na snagu 8 dana od dana objave. Zakon o pravu na pristup informacijama “Narodne novine” broj 2513 i 8515 Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije “Narodne novine” broj 1214., 1514.

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN br. 8314)

Obrasci za preuzimanje:

Povjerenik za informiranje

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama: