Back to top

Vijesti

Javni natječaj
Ravnatelj
ZPUBPZ
Sukladno provedenom javnom natječaju, a temeljem članka 26. stavak 5. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 15313, 6517, 11418, 11418, 3919 i 9819), članka 38. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 7693, 2997, 4799, 3508, 12719 i 15122) i članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 080-09/23-01/45, URBROJ: 531-03-1-1-23-2 od 17. travnja 2023., Župan Brodsko-posavske županije donio je Odluku o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije kojom je za ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije imenovan Matej Badrov, mag.ing.aedif. Više...
Javni natječaj
Ravnatelj
ZPUBPZ

Javni natječaj za prijem u Javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za radno mjesto ravnatelja (ž/m).

Natječaji objavljeni u NN 242023 dana 01.03.2023. god. Objava u NN dostupna ovdje.

U natječaju Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za radno mjesto ravnatelja (ž/m), objavljenom u Narodnim novinama br. 24 od 1. ožujka 2023. br. 1044, u rubrici Natječaji za radna mjesta, pogrešno je navedeno ime objavitelja natječaja koje ispravno glasi: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

Ispravak potpisa objavljeni u NN 262023 dana 03.03.2023. god. Objava u NN dostupna ovdje.

Više...
Dunav-Sava
Studija zaštite
Lonsko polje
Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije na temelju potpisanog Sporazuma sa Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o obavljanju stručno analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu Državnog plana prostornog razvoja, započeo je izradu Studije zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od Lonjskog polja do planiranog Višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Više...
6. izmjene i dopune
Prostorni plan
Brodsko-posavska županija
Županijska skupština Brodsko-posavske županije, na svojoj 8. sjednici, održanoj 31. svibnja 2022. godine, donijela je Odluku o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 1822). Odlukom je utvrđena pravna osnova, razlozi i obuhvat izrade, ocjena stanja, ciljevi i polazišta, popis sektorskih strategija, planova i studija, način pribavljanja rješenja, popis tijela koja sudjeluju, rokovi izrade i dr. Više...
5. izmjene i dopune
PPUO
Cernik

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-01/20-01/05 URBROJ:217803- 01-21-53 od 29..07.2021) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) CERNIK

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 10. siječnja 2022. do 17 siječnja 2022. god.

Više...
Radni sastanak
Brodsko-posavska županija
IZVOR: www.bpz.hr Državna tajnica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Dunja Magaš, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj RH Bojan Linardić, načelnik Sektora za dokumente prostornog uređenja državne razine Držislav Dobrinić, posjetili su danas Brodsko-posavsku županiju i Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije… Više...
Javna rasprava
PPUO
Brodski Stupnik

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-01/20-01/05 URBROJ:217803- 01-21-53 od 29..07.2021) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) BRODSKI STUPNIK

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 09. kolovoza 2021. do 23. kolovoza 2021. god.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje: http://bpzzpu.hr/down/BRODSKI_STUPNIK_NP.zip

Više...
Izrada
PPUO
Cernik

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), a po pribavljenoj Odluci Župana Brodsko-posavske županije o povjeravanju izrade V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Cernik, preuzeo je obvezu izrade prostornog plana i pripremnih aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga prostornog plana.

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Cernik donesena je dana 23.03.2021. god. na 23. sjednici općinskog vijeća Općine Cernik.

Više...
PPUO
Dragalić

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), dovršio je izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dragalić.

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUO Dragalić objavljena je u Službenom glasniku općine Dragalić br. 03/21.

Više...
PPUO
Vrpolje

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819), dovršio je izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje.

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUO Vrpolje objavljena je u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 08/21.

Više...