Back to top

Javna Nabava

Javna Nabava

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

Sukladno članku 76. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 12016) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. stavka 1. Zakona.

Planovi nabave

2024.

2023.

2022.

Registar ugovora

2023.

2022.

Javna Nabava

Publikacije

Pročišćeni tekst.
[Prostorni plan 2008.](/dokumenti/prostorni_plan/PP-BPZ-2008.pdf)
[Prostorni plan 2008.](/dokumenti/prostorni_plan/PP-BPZ-2008.pdf)